Klinika medycyny estetycznej i laseroterapii

Chirurgia ogólna i chirurgia onkologiczna

Dr nauk medycznych Marek Rodzeń

Dr nauk medycznych Marek Rodzeń jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie, którą ukończył w 1989. W roku 1990 został zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Tarnobrzegu, gdzie odbył staż, a następnie został zatrudniony na oddziale Chirurgii Ogólnej Urazowej i Onkologicznej jako młodszy asystent. W roku 1993 uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. Równocześnie pracował w Dziale Pomocy Doraźnej, Poradni Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu. Pracując jako asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej Urazowej i Onkologicznej zdobywał doświadczenie chirurgiczne i po odbyciu niezbędnych staży oraz po zdaniu egzaminów uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej.

W latach 2005-2006 pracował dodatkowo w Poradni Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Przemyślu i odbył niezbędne kursy uzyskując uprawnienia wykonywania badań USG dopplerowskich naczyń żylnych i tętniczych kończyn górnych i dolnych. W 2006 w wyniku odbytego konkursu ofert otrzymał nominację na zastępcę ordynatora oddziału Chirurgi Ogólnej SP ZOZ w Drezdenku, gdzie pracował do 2007. Od października 2007 awansował na Kierownika Oddziału Chirurgi Ogólnej SPZOZ w Górze, gdzie kierował oddziałem do stycznia 2014. W 2008 podjął dodatkową pracę w Leszczyńskim Centrum Medycznym w Lesznie pracując w Poradni Chirurgii Ogólnej i Proktologicznej oraz Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej do listopada 2014. Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe w roku 2009 uzyskał certyfikat umiejętności wykonywania badań endoskopowych przewodu pokarmowego. W 2015 roku uzyskał również tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej oraz został wyróżniony dyplomem „Lekarza Najbardziej Godnego Zaufania 2015”.

W 2010 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych broniąc pracę doktorską „Ostre schorzenia jamy brzusznej w materiale Oddziału Chirurgicznego Szpitala w Górze” na Wydziale lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od roku 2011 wykonywał dodatkowo badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego na rzecz sieci Nowy Szpital sp. z o.o. w Skwierzynie, Świebodzinie, Krośnie Odrzańskim i we Wschowie. W listopadzie 2011 rozpoczął specjalizację z chirurgii onkologicznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. W roku 2013 podjął dodatkową pracę w Poradni Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej PRO SPA NEO MEDICA sp. z o.o. w Poznaniu oraz w Regionalnym Centrum Zdrowia w Zbąszyniu, gdzie pełnił dodatkowo funkcję dyrektora do spraw medycznych. Od roku 2014 pracuje w Centrum Medycznym ALDE – MED w Zielonej Górze wykonując badania USG dopplerowskie żył i tętnic kończyn dolnych i endoskopowe przewodu pokarmowego oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej MEDICAL w Lesznie. Od roku 2015 pracuje w Poradni Onkologicznej Nowego Szpitala Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim.

W czasie swej długoletniej pracy Dr nauk medycznych Rodzeń Marek zdobywał swą wiedzę i doświadczenie z chirurgii ogólnej, urazowej, naczyniowej i onkologicznej biorąc udział w wielu krajowych zjazdach i konferencjach medycznych. Pracując w swoich prywatnych gabinetach w Górze i Lesznie zdobywa zaufanie wielu pacjentów, o czym świadczą opinie na portalu „Znany Lekarz.pl” oraz Certyfikat Zaufania Pacjentów w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjent 2013” a także Certyfikat Eksperta w serwisie „ABC Zdrowie.pl”.
Był również autorem publikacji medycznych i współautorem rozdziałów książek medycznych.

Specjalizuje się w operacjach chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej.
Posiada również umiejętności wykonywania zabiegów:
skleroterapii,
małoinwazyjnego usuwania żylaków metodą Barrona
obsługi lasera Fotona Spectro SP, Nd:Yag i Er:Yag
procedur ablacyjnych i nieablacyjnych
procedur z dermatochirurgii
lipolizy laserowej
wewnątrzżylnego usuwania żylaków

Umów wizytę

Badź naturalnie piękna

Zadzwoń 537 10 10 18