PROKTOLOGIA

Leczenie hemoroidów – metoda Barrona

Na czym polega metoda Barrona?

Metoda Barrona jest metodą leczenia hemoroidów polegającą na podwiązywaniu zmian gumką. Jest metodą pierwszego rzutu, czyli proponuje się ją jako pierwszą w przypadku terapii hemoroidów. Stosowana jest w przypadku zmian pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Podczas zabiegu na zmianę wewnętrzną zakłada się elastyczną gumkę, której celem jest odcięcie dopływu krwi. Dzięki temu zmiana po 5–7 dniach obumiera i odpada.

Koszt zabiegu
od 380 zł 

Czas zabiegu
Ok 40 min 

Znieczulenie
TAK 

Rekomendowana liczba zabiegów
1

Sugerowane odstępy między zabiegami

Obszar
Ciało

Zarezerwuj zabieg u lekarza proktologa

Najczęstsze pytania naszych klientów

Wskazania

Choroba hemoroidalna obejmuje dwa typy hemoroidów, zróżnicowanych pod względem ich występowania. Zmiany hemoroidalne dzielimy zatem na zewnętrzne i wewnętrzne. Ich rodzaj różnicujemy na podstawie ich położenia w stosunku do linii grzebieniastej (wewnętrzne – powyżej linii, zewnętrzne – poniżej).

Hemoroidy wewnętrzne klasyfikujemy na podstawie skali stopniowej, określonej na podstawie stopnia wypadania hemoroidów z odbytu:

  • Stopień I – hemoroidy niewypadające, są to powiększone naczynia krwionośne
  • Stopień II – hemoroidy wypadające podczas parcia, cofają się samoistnie
  • Stopień III – hemoroidy wypadające podczas parcia, odprowadzalne
  • Stopień IV – hemoroidy pozostające na zewnątrz, nieoprowadzalne

Istnieje możliwość, iż u niektórych osób objawy choroby hemoroidalnej dotyczą obu typów hemoroidów występujących jednocześnie.

Jak rozpoznajemy hemoroidy? 
Podstawą rozpoznania hemoroidów jest badanie przedmiotowe. Ocena wzrokowa pozwala na uwidocznienie zmian hemoroidalnych znajdujących się na zewnątrz odbytu lub takich, które zaczęły wypadać poza jego obręb. W celu wykluczenia innych chorób zlokalizowanych w okolicy odbytu wymagane jest przeprowadzenie badania per rectum.

Uwidocznienie hemoroidów wewnętrznych jest możliwe za pomocą badania anoskopowego. Jest to badanie wykonywane za pomocą sztywnego wziernika, umożliwiające zbadanie kanału odbytu i końcowego odcinka odbytnicy.

Wybór metody leczenia choroby hemoroidalnej jest uzależniony od stopnia powiększenia guzków, a także od poziomu towarzyszących hemoroidom dolegliwości oraz wieku pacjenta.

Przeciwwskazania

Ciąża
Cukrzyca
Rozrusznik serca
Choroby serca
Choroby wątroby
Zaburzenia krzepnięcia
Epilepsja
Stany zapalne skóry ( bakteryjne, wirusowe i grzybicy )
Choroby nowotworowe
Aktywne zmiany wirusowe lub bakteryjne na skórze
Stosowanie niektórych leków:
Leków obniżających krzepliwość krwi; antykoagulanty np.aspiryny

Przygotowanie do zabiegu

Przed każdym zaplanowanym zabiegiem pacjenci w naszej klinice muszą odbyć wizytę konsultacyjną, podczas której lekarz diagnozuje rodzaj zmiany i proponuje indywidualną metodę leczenia. Podczas konsultacji nasi specjaliści przeprowadzają z pacjentem szczegółowy wywiad lekarski i omawiają wszystkie metody leczenia, które można zastosować u danej osoby, uwzględniając przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo naszych pacjentów. Lekarz podczas wizyty może przeprowadzić wstępne badanie rektoskopowe, które umożliwi mu dokładne przebadanie zmiany. Przed wykonaniem badania każdy pacjent musi mieć wykonaną lewatywę. Dokładne oczyszczenie jelit umożliwia naszym specjalistom szczegółowe zbadanie obszaru objętego zmianami chorobowymi. Zaleca się również, aby pacjenci w dniu wykonania zabiegu pozostawali na czczo.

Opis zabiegu

Leczenie żylaków odbytu metodą Barrona (ang. Rubber Band Ligation) polega na zakładaniu za pomocą specjalnego aplikatora gumowych opasek na podstawę żylaka ( inaczej guzka krwawniczego, hemoroida)

Ból w przypadku prawidłowo wykonanego zabiegu jest  zazwyczaj akceptowalny, jego nasilenie pacjenci określają najczęściej jako ból łagodny lub umiarkowany. Dolegliwości utrzymują się zazwyczaj 1-2 godziny po założeniu opaski i samoistnie ustępują. W celu zmniejszenia dyskomfortu związanego z zabiegiem stosuje się czasem znieczulenie miejscowe, jednak wielu lekarzy uważa, że uśmierzanie bólu towarzyszącego zabiegowi jest niewskazane, gdyż  środki przeciwbólowe lub znieczulenie okolicy guzka krwawniczego mogłyby zamaskować  objaw jakim jest silny, ostry ból, który towarzyszy nieprawidłowo założonej opasce – w przypadku jego wystąpienia  należy  niezwłocznie usunąć opaskę i założyć ponownie nową w sposób prawidłowy.

Leczenie żylaków odbytu za pomocą gumowych opasek jest skuteczne u pacjentów ze średnio nasilonymi zmianami hemoroidalnymi – II. stopień w IV- stopniowej skali nasilenia dolegliwości, co oznacza że skutecznie mogą być leczone zmiany, które uwypuklają się z odbytu samoistnie podczas parcia, a po jego ustąpieniu wracają samoistnie do wnętrza kanału odbytu.

Nie można zagwarantować całkowitego wyleczenia hemoroidów.
Choroba hemoroidalna może ujawnić się po pewnym czasie na innych, obecnie zdrowych hemoroidach, które spełniają swoje określone funkcje. Ponowne pojawienie się chorobowo zmienionych hemoroidów w dużym stopniu zależne jest od takich czynników jak, tryb życia, genetyczne predyspozycje, dieta itp.

Zastosowana technologia

Liczne analizy badań klinicznych wskazują na wysoką efektywność leczenia opaskami  żylaków w II i III stopniu zaawansowania w porównaniu z innymi metodami terapeutycznymi. Niektóre z badań wskazują wręcz na najwyższą skuteczność metody Barrona z pośród wszystkich nieoperacyjnych metod leczenia żylaków odbytu w stopniu II, a wnioski i sugestie płynące od autorów tych publikacji jednoznacznie zachęcają do preferowania leczenia żylaków odbytu opaskami gumowymi jako metody z wyboru. Średnio 70% pacjentów jest usatysfakcjonowanych leczeniem guzków krwawniczych za pomocą opasek gumowych. Dodatkową zaletą metody jest minimalne naruszanie ciągłości błony śluzowej odbytu – opaska zaciska się na guzku krwawniczym, a po jego odpadnięciu nie obserwuje się rany. Efektem tego jest dobry komfort defekacji w bezpośrednim okresie pozabiegowym i redukcja ryzyka poważnych infekcji bakteriami jelitowymi (sepsa wywołana beztlenowcami) w porównaniu z innymi metodami leczenia żylaków odbytu.

Zalecenia po zabiegu

Należy stosować się do zaleceń wydawanych przez lekarza

Leczenie hemoroidów – metoda Barrona (zakładanie podwiązek gumowych) 380 PLN (za 1 gumkę)